Remember Thuis

Wij bieden professionele ondersteuning en begeleiding aan mensen met een beginnende dementie in hun thuissituatie.

Beginnende dementie

De diensten van RememberThuis zijn gericht op het geestelijk welzijn van mensen met beginnende dementie. Zij wonen thuis. Tegelijkertijd zijn wij er voor de mantelzorgers.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel te analyseren wat de behoeften zijn van de cliënt en hun omgeving. Begeleiding  en ondersteuning in de thuissituatie geeft een gerust gevoel. Meer stabiliteit en zelfvertrouwen. We gaan de beleving van de dag voor de cliënt  zo optimaal mogelijk maken.

Bij beginnende dementie

De diensten van RememberThuis zijn gericht op het geestelijk welzijn van mensen met beginnende dementie. Zij wonen thuis. Tegelijkertijd zij wij er voor de mantelzorgers.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel te analyseren wat de behoeften zijn van de cliënt en zijn/haar omgeving. Begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie geeft een gerust gevoel. Meer stabiliteit en zelfvertrouwen. We gaan de beleving van de dag voor de cliënt zo optimaal mogelijk maken.

Herkent u uw partner, vriend of familielid in één of meer van deze punten?

 

Kenmerken van beginnende dementie

  • kan nieuwe informatie niet onthouden
  • kan niet altijd onthouden waar hij/zij is, of welke dag, of jaar het is
  • heeft moeite met voorwerpen en/of geluiden herkennen
  • heeft meer moeite met taal: gebruiken en begrijpen
  • heeft moeite met handelingen uitvoeren of deze in de juiste volgorde uitvoeren
  • kan niet meer goed nadenken over situaties en deze beoordelen
  • mist structuur in de dag

Is er sprake van Alzheimer, of een beginnende dementie? Het op de juiste manier omgaan met dementie is niet makkelijk. Er komt veel op u af. Bij dementie is stemmingswisseling zichtbaar in gedrag. Vaak gaat dit gepaard met karakterverandering.

Behandeling van dementie bestaat vooral uit het vertragen van de symptomen door in beweging te blijven, zo lang mogelijk sociaal actief te zijn, gezond te leven en respectvolle, positieve zorg en aandacht.

U staat er niet alleen voor!

Wij observeren en signaleren gedragsveranderingen en analyseren of er een aanleiding hiertoe kan zijn. Het ziekteproces veroorzaakt vroeg of laat ook lichamelijke complicaties. Onze professionele begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie zorgt voor rust, stabiliteit en meer zelfvertrouwen, voor de cliënt en zijn/haar mantelzorgers.
Wij kijken op een andere manier naar dementie, we zoeken naar mogelijkheden. Wij streven ernaar de beleving van de dag voor de cliënt zo optimaal mogelijk te maken.

Remember Thuis kan zowel cliënt als mantelzorger op vele vlakken ondersteunen:

Opstellen behandelplan

Een plan waarbij de cliënt zich goed voelt, zodat een mooie vertrouwensband ontstaat. Alle tijd is voor de cliënt.
Korte lijnen, heldere en duidelijke communicatie.

Ook voor mantelzorgers

Wij zijn naast klankbord ook aanspreekpunt voor de mantelzorger.
Wij denken mee, sturen bij en ondersteunen. Ook geven wij handvatten voor de momenten dat wij er niet zijn. Wij leren de mantelzorger beter én prettiger met de cliënt om te gaan.

Begeleiding bij wassen + aankleden

Pure en liefdevolle, persoonlijke begeleiding en aandacht, altijd door dezelfde persoon.
Ook de dagelijkse dingen maken wij weer leuk en gezellig.

Structuur aanbrengen

De vertrouwde omgeving met vertrouwde begeleider en een herhaling van de dagelijkse dagindeling, is juist voor mensen met dementie van groot belang.

Onze gezamenlijke missie

“zorg voor mensen met een vorm van dementie”