Wat kunt u van ons verwachten?

 • Het opstellen van een behandelplan samen met cliënt en mantelzorgers
 • Ondersteuning en vertegenwoordiging van mantelzorgers
 • Het opbouwen van een vertrouwensband
 • Begeleiding bieden bij wassen en aankleden
 • Samen koken, eten of boodschappen-, of licht huishoudelijk werk doen,
 • Aanvulling van de thuiszorg
 • Een wandeling maken
 • Het bijhouden van een logboek
 • Structuur aanbrengen in het leven van de cliënt, thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving
 • Ondersteunen en informeren van de mantelzorgers hoe om te gaan met de veranderende behoeften van de cliënt
 • Het eigen welbevinden en de regie van de cliënt voorop stellen
 • Garant staan voor een vriendelijke, respectvolle en rustige benadering en “gast” in het huis van de cliënt zijn

De Cliënt staat altijd centraal

De diensten van RememberThuis zijn gericht op het geestelijk welzijn van mensen met beginnende dementie. Zij wonen thuis. Tegelijkertijd zij wij er voor de mantelzorgers.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel te analyseren wat de behoeften zijn van de cliënt en hun omgeving. Begeleiding  en ondersteuning in de thuissituatie geeft een gerust gevoel. Meer stabiliteit en zelfvertrouwen. We gaan de beleving van de dag voor de cliënt  zo optimaal mogelijk maken.

Ons doel is erop toezien dat de cliënt zich prettiger gaat voelen en vertrouwen kan hebben in de groep mantelzorgers. Doordat wij regelmatig een dagdeel bij de cliënt aanwezig zijn, beoordelen wij of er op den duur aanvullende zorg nodig is.

 

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Het opstellen van een behandelplan samen met cliënt en mantelzorgers
 • Ondersteuning en vertegenwoordiging van mantelzorgers
  Wij geven mantelzorgers handvatten voor de momenten dat wij er niet zijn.
  Mantelzorgers leren van ons beter én prettiger met de cliënt om te gaan.
 • Het opbouwen van een vertrouwensband
 • Begeleiding bieden bij wassen en aankleden:
  Wij kunnen ondersteunen als de cliënt zelfstandig gaat douchen, geven aanwijzingen bij het douchen en helpen bij het klaarleggen en uitzoeken van kleding, zodat de zelfredzaamheid zo lang mogelijk behouden kan blijven.
  Dit draagt weer bij aan het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van de cliënt.
 • Samen koken, eten of boodschappen-, of licht huishoudelijk werk doen,
 • Aanvulling van de thuiszorg
 • Een wandeling maken
 • Het bijhouden van een logboek
 • Structuur aanbrengen in het leven van de cliënt, thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving
 • Ondersteunen en informeren van de mantelzorgers hoe om te gaan met de veranderende behoeften van de cliënt
 • Het eigen welbevinden en de regie van de cliënt voorop stellen
 • Garant staan voor een vriendelijke, respectvolle en rustige benadering en “gast” in het huis van de cliënt zijn

 

 

Geestelijk welzijn – vertrouwen

De diensten van RememberThuis zijn gericht op het geestelijk welzijn van mensen met beginnende dementie. Zij wonen thuis. Tegelijkertijd zij wij er voor de mantelzorgers.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel te analyseren wat de behoeften zijn van de cliënt en hun omgeving. Begeleiding  en ondersteuning in de thuissituatie geeft een gerust gevoel. Meer stabiliteit en zelfvertrouwen. We gaan de beleving van de dag voor de cliënt  zo optimaal mogelijk maken.

Ons doel is erop toezien dat de cliënt zich prettiger gaat voelen en vertrouwen kan hebben in de groep mantelzorgers. Doordat wij regelmatig een dagdeel bij de cliënt aanwezig zijn, beoordelen wij of er op den duur aanvullende zorg nodig is.

 

 

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Waar u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft.

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het pgb een goede oplossing voor u is.

U kunt zorg thuis ontvangen via een pgb, maar ook via zorg in natura (het zorgkantoor regelt dan de zorg). Of een combinatie daarvan.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wmo

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • De verzekeraar beoordeelt of u in staat bent een pgb te beheren en kwalitatief goede zorg in te kopen.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Meerdere pgb’s tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als er een indicatie is voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Hulp bij PGB

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Dat hangt af van de zorg die u nodig heeft.

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het pgb een goede oplossing voor u is.

U kunt zorg thuis ontvangen via een pgb, maar ook via zorg in natura (het zorgkantoor regelt dan de zorg). Of een combinatie daarvan.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wmo

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • De verzekeraar beoordeelt of u in staat bent een pgb te beheren en kwalitatief goede zorg in te kopen.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Meerdere pgb’s tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als er een indicatie is voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.