Omdat onze (schoon)moeder aan het dementeren was én sinds een paar jaar alleen was, hebben mijn vrouw en ik eind 2017 Carla en Ineke van Remember Thuis gevraagd haar gezelschap te houden. Eerst voor een paar uur per week, later werden deze uren uitgebreid. Zowel Carla als Ineke komen uit de zorg en zijn bekend met dementie.

Na een leuke intakegesprek zijn Carla en Ineke – ieder apart – met onze (schoon)moeder aan de slag gegaan. In het begin wist onze (schoon)moeder niet wie Carla of Ineke waren, maar liet hen toch binnen. In die tijd werd er of koffie of thee gedronken en vooral veel gelachen.

Later hebben Carla of Ineke – mits het weer dat toeliet – haar voor een wandeling meegenomen. Had onze (schoon)moeder geen zin of was het weer te slecht, dan werd de was gevouwen, planten verzorgd, gezongen of kleine huishoudelijke taakjes uitgevoerd of er werd gebreid. Onze (schoon)moede was hierin leidend, maar vond soms de bezoekjes erg kort en keek uit naar het volgend bezoek. Immers naast ons en Carla of Ineke van Remember Thuis kwamen slechts een handvol mensen bij haar langs.

Geregeld werd er door Carla of Ineke per mail naar ons teruggekoppeld. Daarin vertelden Carla of Ineke hoe hun bezoek was verlopen en wat er gedaan was en wat hun opviel. Fijn om te lezen dat onze (schoon)moeder van deze bezoekjes genoot. Als ze daags erna zo’n bezoek nog kon herinneren vertelde onze (schoon)moeder met volle teugen hiervan. Al met al voor ons een geruststellende gedachte dat onze (schoon)moeder in goede handen was.

Maar, doordat onze (schoon)moeder tot 2 keer toe in huis was gevallen, besloot de huisarts haar naar een zorghotel te brengen. Ook hier kwamen Carla en Ineke onze (schoon)moeder gezelschap houden, wandelingetjes maken en in de tuin van het zorghotel op een bankje zitten praten , zingen en lachen.

Al snel werd duidelijk dat onze (schoon)moeder niet meer alleen thuis kon wonen. Als proef op de som hebben Carla en Ineke onze (schoon)moeder naar haar huis gebracht. Op die dag werd duidelijk dat de dementie toegenomen was en dat het niet meer verantwoord was haar alleen naar huis te laten gaan. Aangezien onze (schoon)moeder maar een beperkte tijd in het zorghotel mocht revalideren, hebben we in korte tijd een passende oplossing voor haar gevonden.

Dank aan Carla en Ineke voor de ontzettende leuke en gezellige uren!

Astrid & Ben

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly