Via onze dementieconsulente zijn we attent gemaakt op de diensten, die door de dames van Remember Thuis worden verricht met betrekking tot nog thuis wonende ouderen met dementie. We hebben een intake-gesprek gehad met Ineke, waarbij onze moeder nogal sceptisch was. Toch besloten om in eerste instantie te starten met 1 bezoekmoment van 2 uur (eind v.d. middag), welke we later hebben uitgebreid naar 3 bezoekmomenten van 2 uur.

Ten eerste betekende dit een behoorlijke ontlasting voor ons om niet elke avond meer langs te hoeven gaan, maar belangrijker was het gegeven dat de omgang van Ineke met onze moeder vanaf het begin goed ging en vertrouwen gaf. Moeder vond de bezoeken fijn en Ineke mocht zeker vaker komen. Naast de gesprekken met moeder deed Ineke ook activiteiten als breien, lezen etc., waste haar in voorkomende gevallen en verzorgde het eten. De terugkoppeling naar ons hebben we erg op prijs gesteld alsmede tips over het omgaan met dementie.
Tevens heeft Ineke begeleiding gegeven in het vertrek naar het verzorgingshuis, wat we ook bijzonder op prijs hebben gesteld.

Kortom een hele goede ervaring om in omstandigheden van (beginnende) dementie iemand met kennis en ervaring in te schakelen.