Veel gestelde vragen

Wat is dementie?

Het antwoord op de vraag: “wat is dementie?” is zakelijk te omschrijven. Het emotionele gedeelte van die vraag is een ander verhaal.

De Stichting Alzheimer Nederland geeft de definitie:

“Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie”.

Bij dementie raken zenuwcellen in de hersenen beschadigd. Of raken de verbindingen tussen zenuwcellen beschadigd. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de cliënt met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter, gedrag en stemming. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest men steeds meer de regie over zijn eigen leven. Men wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Dagelijkse handelingen uitvoeren en in de juiste volgorde gaat steeds moeilijker. Nieuwe informatie slaat men niet meer op. Het beoordelingsvermogen gaat achteruit. Structuur in de dag verdwijnt.

Helaas bestaan er nog geen geneesmiddelen voor dementie. Wel zijn er medicijnen die de ziekte kunnen vertragen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie.

Meer over het uitvoerende, emotionele gedeelte van de begeleiding van een persoon met bijvoorbeeld Alzheimer vindt u in “Diensten”.

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Waar u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft.

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het pgb een goede oplossing voor u is.

U kunt zorg thuis ontvangen via een pgb, maar ook via zorg in natura (het zorgkantoor regelt dan de zorg). Of een combinatie daarvan. Wij helpen u graag bij de aanvraag van het PGB.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wmo

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • De verzekeraar beoordeelt of u in staat bent een pgb te beheren en kwalitatief goede zorg in te kopen.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Meerdere pgb’s tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als er een indicatie is voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Uw vragen?

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat er vragen zijn.

Elke situatie is anders. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel te analyseren wat de behoeften zijn van de cliënt en hun omgeving. Stelt u gerust vragen, want wij weten hoeveel er op u afkomt. Juist nu.

U kunt bellen of een contactverzoek insturen, dan bellen wij u.

 

Wat is dementie?

Het antwoord op de vraag: “wat is dementie?” is zakelijk te omschrijven. Het emotionele gedeelte van die vraag is een ander verhaal.

De Stichting Alzheimer Nederland geeft de definitie:

“Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie”.

Bij dementie raken zenuwcellen in de hersenen beschadigd. Of raken de verbindingen tussen zenuwcellen beschadigd. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de cliënt met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter, gedrag en stemming. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest men steeds meer de regie over zijn eigen leven. Men wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Dagelijkse handelingen uitvoeren en in de juiste volgorde gaat steeds moeilijker. Nieuwe informatie slaat men niet meer op. Het beoordelingsvermogen gaat achteruit. Structuur in de dag verdwijnt.

Helaas bestaan er nog geen geneesmiddelen voor dementie. Wel zijn er medicijnen die de ziekte kunnen vertragen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie.

Meer over het uitvoerende, emotionele gedeelte van de begeleiding van een persoon met bijvoorbeeld Alzheimer vindt u in “Diensten”.
Behandeling van dementie bestaat vooral uit het vertragen van de symptomen door in beweging te blijven, zo lang mogelijk sociaal actief te zijn, gezond te leven en respectvolle, positieve zorg en aandacht.

 

Waar u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft.

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het pgb een goede oplossing voor u is.

U kunt zorg thuis ontvangen via een pgb, maar ook via zorg in natura (het zorgkantoor regelt dan de zorg).
Of een combinatie daarvan.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wmo

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • De verzekeraar beoordeelt of u in staat bent een pgb te beheren en kwalitatief goede zorg in te kopen.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Meerdere pgb’s tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als er een indicatie is voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

 

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat er vragen zijn.

Elke situatie is anders. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel te analyseren wat de behoeften zijn van de cliënt en hun omgeving. Stelt u gerust vragen, want wij weten hoeveel er op u afkomt. Juist nu.

U kunt bellen of een contactverzoek insturen, dan bellen wij u.